Hoş Geldiniz.

Sorunuzun yazılacağı kutuya gelmeden önce, bazı açıklamalar yapmak isteriz.

Daha öncesinde bu açıklamaları incelediyseniz, tekraren incelemeden, "danışmak istiyorum" butonuna tıklayarak, doğrudan sorunuzu yazabileceğiniz bir sonraki sayfaya geçebilirsiniz.

Özellikle Almanya’da ve genel olarak Avrupa’da yardıma/rehberliğe, bilgiye ihtiyaç duyduğunuz her alanda yardım alabilirsiniz… Şirketimiz, sorunuzu, konunun uzmanına yöneltecek, cevabı yazılı hale getirtecek ve bu cevabın yeterli/tatmin edici olup olmadığını kontrol ederek, uygunluğuna karar verdikten sonra size iletecektir.

Bazı sorular, özelliklidir ve kanunlar tarafından nasıl sorulacaklarıyla ilgili olarak düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan birisi hukuki konularda soracağınız sorulardır.

HUKUKİ KONULARDAKİ SORULARINIZLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

DAHA ÖNCE YAPMIŞ OLDUĞUNUZ BİR MÜRACAAT VARSA:

1. Aynı konuda olmak şartıyla, önceki müracaatınızda sormadığınız yeni sorular sorabilir, belgeler ekleyebilir, soru sorma seçeneğinizi değiştirebilir ve mesela yazılı veya görsel olarak sorduğunuz soruya ilaveten “sesli” olarak sorunuzu sorabilir veya sorunuzu kayda almak üzere bir avukat yardımını talep edebilirsiniz. Bunları Türkçe olarak yapabilirsiniz. Sistemimiz sorununuzun ilgili olduğu ülke diline çevirecektir. Aynı şekilde, cevabı almak istediğiniz yöntemi değiştirebilir, önceki tercihinizi iptal edebilir veya önceki tercihinize ilaveten, “sesli” veya "görsel" seçeneklerini ve dilerseniz hepsini birden seçebilirsiniz.

2. Aynı üyelik ile başka bir konuda da soru sorabilirsiniz.

SORULARINIZI KAYDA ALMANIZ ÇOK KOLAYDIR:

Her bir işlemin ne şekilde yapılacağı, ücreti, dikkat etmenizi gerektirir hususlar ilgili işlemin yer aldığı bölümde “i” işareti altında, ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Eğer bu hususlara vakıfsanız bu açıklamaları okumanız gerekmez. Ama sitemizi ilk kez ziyaret etmekteyseniz, öncelikle açıklamaları dikkatle okumanızı öneririz.

SİSTEMİMİZ NE YAPAR?

Şirketimizin fonksiyonu, soruların hukuki bakımdan önemli ayrıntıları atlanılmaksızın sorulması için ön hazırlığı yapmak, konularına göre uzmanlığa sahip meslek mensuplarını bulmak ve eksiksiz bir raporun hazırlanmasını sağlamaktan ibarettir. Bu süreçte, başvurucunun, konuyla ilgili olarak sorduğu soruların dışında, konuyla ilgili olarak bilmesinde yarar bulunan diğer soruları da belirler ve onların da raporda yer almasını sağlar. Mesela sorunun hukuki bir alanda olduğunu varsayalım; başvuranların çok büyük bir bölümünün hukukçu olmadıkları göz önünde bulundurulduğunda, başvuranın, konusuyla ilgili sorularının da, sahip olmaları gereken belgelerin de eksiksiz olması mümkün olmayacaktır. Bu soruları eksiksik olarak sorabilmek/ belgeleri eksiksiz olarak ekleyebilmek de bir bilgi gerektirmektedir. Sorunun eksiksiz olabilmesi için bir sonraki etabın ne olduğunun ve nasıl cereyan edeceğinin bilinmesi, muhtemel seçeneklerin gözden geçirilebilmesi ve sürecin sonuna kadar izlemesi muhtemel evrelerin tahmin edilebilmesi gerekir. Bunların, konunun uzmanı olmayan başvuran tarafından bilinmesi mümkün olamayacağına göre, bu konularda uzmanlaşmış bir sistemin yardımı fevkalade değerli olacaktır. Bu yüzdendir ki, Şirketimiz konuyu uzman hukukçulara intikal ettirirken, başvuranın sorularıyla birlikte, başvuranın bilmesinde yarar olan sair soruları da sorar ve rapora bağlanmasını sağlar. Bu suretle, başvuranın elinde, sorununun çözümüne kadar olan süreçte merak ettiği ve ileride merak etmesi muhtemel bütün sorularının cevaplarını içerir bir rapor olacaktır.

Diğer yandan, sorunu olan kişinin, sorunun ilgili olduğu ülkede, sorusunu kimin cevaplayabileceği hususunda hiçbir fikri olmayabilir. Böyle bir durumda, sorunun doğru muhataba ulaştırılması ve güvenilir bir cevap alınması çok önemli bir hizmet olacaktır.

Keza şirketimiz, konunun eksiksiz olarak anlaşılabilmesini temin için gereken denetimleri yapar, gerekli belgeleri tespit ile başvurana tamamlatır ve uzmanına eksiksiz biçimde ulaşmasını sağlar. Çünkü herhangi bir konuyu bilmeyen bir kişinin, uzmanından gelen cevabın eksiksik olup olmadığını denetlemesi imkanı da olamaz. Dolayısıyla geleceğini planlarken eksik bilgiyle planlamak ve süreçte kimi sürprizlerle karşılaşmak mecburiyetinde kalabilir. Şirketimiz işte bu sorunu da en başta giderecek, raporun eksiksiz olmasını denetleterek, başvurana mükemmel bir yol gösterici temin edecektir.

ÜCRETLENDİRME :

Sorularınızın cevaplarına çok uygun maliyetlerle ulaşırsınız. Çünkü uzmanlara tarafımızdan yapılan ödeme, çok sayıda danışma için yapılan anlaşma kapsamında olduğu için, çok uygun bir tutarda olmakta ve her bir kişinin, müstakilen ödeyeceği ücretlerden çok aşağıda kalmaktadır.

Ödeyeceğiniz ücretin içinde, sorunuzu cevaplayacak meslek mensuplarının, büroların ücretleriyle, sistemimizin bu organizasyonu yapmak üzere yaptığı cari giderlerin tamamı mevcuttur; anılan meslek mensuplarına ilave bir ücret ödemeniz gerekmez.

Bu kapsamda, çok uygun bir ödeme yapmasının ardından, mükemmel, denetlenmiş ve eksiksiz olduğu tespit edilmiş bir rapora, dolayısıyla yazılı bir yol haritasına sahip olmanın yanında, davasının ne kadar zamanda sonuçlanacağı, bu dava için hangi miktarda vekalet ücreti ödenmesinin uygun olacağı, davasını nasıl doğru yöneteceği vb. konularının tamamında bilgi sahibi olacak, isterse bütün bu süreci şirketimizin rehberliğinde yürütebilecektir. Mesela, uygun ücreti öğrendiğinde talep edilmesi muhtemel daha yüksek ücret talebine karşı hazırlıklı olacaktır ve fazlasını ödemekten korunacaktır.

Hukuk alanı dışında başka konular için de sorularınız olabilir ve onlar için de yukarıda aktarılan titizlik ve uzmanlıkla gerekli çalışma yapılacaktır.

SORULARINIZ BİZİMLE TAM GÜVENDEDİR.

Soracağınız hiçbir soru, anlatacağınız hiçbir sorun veya vereceğiniz/göndereceğiniz hiçbir belge, hiçbir nedenle, bu danışma faaliyeti dışında kullanılmaz. Bunların korunması Şirketimiz yasal sorumluluğu altındadır ve ahlak anlayışı çerçevesinde, en önemli önceliklerimizdendir. Bu husustaki aydınlatma metnini incelemek için tıklayınız.

SORUNUZU NASIL SORACAKSINIZ ?

Bir sonraki sayfada, sorunuzu yazabilir, sesinizi kaydedebilir / kaydedilmiş ses dosyanızı ilgili yere yükleyebilir veya görüntünüzle birlikte sesinizi kaydedebilir / kaydedilmiş görüntü dosyanızı yükleyebilirsiniz. Bunları kolayca yapabilmeniz için veri girişiniz mümkün olabildiği kadar kolaylaştırılmıştır.

Soruyu, muhatap ülkenin dili ile sormak zorunda değilsiniz; Türkçe sorabilirsiniz. Sistemimiz, soruyu ilgili ülkenin diline çevirecek, aldığı cevabi raporu da size Türkçeye çevirerek iletecektir. Bu hizmetin bedeli, ödeyeceğiniz ücretin içindedir; ilave bir ücret ödemeniz gerekmemektedir.

SORUNUZ İLE İLGİLİ BELGELERİ DE YÜKLEYEBİLİRSİNİZ.

Hemen ardından, Konuyla ilgili olarak incelenmesini istediğiniz belgeleri, izleyen sayfalarda, sorunuzu yazdıktan sonra ekleyebilirsiniz. Sorunuzun cevaplanması için katkı sağlayacağınızı düşündüğünüz tüm belgeleri lütfen yanınızda bulundurunuz, sorunuzu sorarken, gerektiğinde yararlanınız.

Bu açıklamalardan sonra, aşağıdaki butonlardan size uygun olanına tıklayınız.